Генетичните ключове през призмата на Работа с представители (констелации)genko

Генетичните ключове са система, подобна на Астрологията, която изхождайки от датата и мястото на раждане, може да изготви Хологенетичнен профил (карта). Профилът ни показва нашата висша цел и ни помага да открием нашата вътрешна красота и дарби. Профилът разкрива 11 сфери от живота ви и във всяка една сфера вие можете да видите каква е вашата сянка (вашия страх, предизвикателството ви), каква е вашата дарба (творческия ви потенциал) и какво е вашето сидхи (най-висшия ви потенциал).

 Работата с представители (констелации) дава възможност на всеки конкретен човек да преживее тези три аспекта, да разбере с какво се бори и с какво е в хармония - не само на теория, а по един чисто практически начин. Често при такава работа се засягат и изплуват дълбоки емоции и скрити модели на поведение, вярвания, които към настоящия момент са само пречка по пътя на проявяването на най-висшия ни потенциал. Тяхното преживяване и осъзнаване разчиства пътя по цялата му ширина за да може човек да заживее жизнената си мисия.

 Водещи: Елица и Димо - един съвместен проект на Генетични ключове България и Себеопознаване с Димо

За учстие е необходимо да оставите дата, час и място на раждане, за да ви бъде изготвена Хологенетична карта.