Тази бланка може да ти помогне да задълбочиш процеса си, както и да подобри работата на Димо. Нищо в нея не е задължително. Тя ще остане без коментар и без споделяне с други. Ако имаш въпроси, пиши на мейл.

затвори менюто