Custom image

fatherhoodБаща учел сина си да не се бои, да е смел, карайки го да скача от стълба. Качил го на второто стъпало и казал:

— Скачай, аз ще те хвана!

После на третото и повторил:

— Скачай, аз ще те хвана!

Момчето се бояло, но вярвало в баща си и скачало в ръцете му. Бащата го поставял все по-високо, казвайки:

— Скачай, аз ще те хвана!

Накрая, момчето скочило от най-високото стъпало, но този път бащата отстъпил назад и момчето паднало по лице на земята. Станало, кървейки и плачейки, а бащата му казал:

— Това е урок.

Kогато баща му го хващал, момчето усещало любовта. Но когато не го хванал, момчето разбрало нещо по-голямо - живота.