Custom image

Ритуалът е серия от действия, жестове и думи, със символичен облик и завидна сила. Прави се по повод, като например сватба, раждане, победа, дипломиране, загуба, пречистване. Може да бъде групов или индивидуален. Характеризира се със сила, магнетизъм, разнообразие, ефект и последици.

Ритуалите далеч не са отживелица. Те присъстват в ежедневието на съвременния човек. Пример за това е здрависването. Често ритуалите са неразбрани или криворазбрани, забулени зад традицията. Традицията е много хубаво нещо, но е свързана с минал период.  Не са рядкост случаите в които тя загубва адекватност, обръщайки действието на ритуала в нежелана посока.

За тези които търсят актуални ритуали, базирани на традициите, съобразени със съвременния живот, Димо адаптира ритуали за различни поводи, като раждане, сватба, влизане във връзка, прекратяване на връзка, аборт, зрялост (пълнолетие), започване на нова и приключване на стара дейност.