Custom image

rebalancingРебалансинг е работа с тяло в дълбочина, уникално съчетана с дишане и осъзнаване с цел възстановяване равновесието в него. Същността на работата е в любящото, изпълнено с приемане докосване. На пръв поглед прилича на масаж. Разликата е, че се работи в дълбочина, където са корените на хроничните напрежeния в тялото. При ребалансинг те се докосват физически. При тяхното докосване често запомнените чувства се изпитват, завършват и стопяват. Това е метод, който използва напреженията в тялото, като път към пълното отпускане.

Как се практикува?

Ребалансинг се практикува като индивидуални сесии, т.е. работа между двама души - даващ и получаващ. Извършва се на масажна маса, като се използва масажен крем. Един сеанс обикновено трае час и половина. Сеансът започва с разчитане на тялото, т.е. откриване на напреженията в него. Всеки сеанс засяга само част от тялото. Работата е дълбока. Непосилно за получаващия e да се работи с цялото му тяло в една сесия. В общия случай десет сесии са достатъчни за работа с цялото тяло. Препоръчва се между два отделни сеанса да минат поне 5 дена.

Какво е необходимо?masa sepia

Достатъчно е човек да не е преял и да не е гладен. Индивидуална сесии се провеждат само след предварително записване.

За кого е подходящ?

Ребалансинг е подходящ за всеки човек, желаещ да изследва себе си. За всеки човек, събрал смелост и сили да погледне чрез тялото си, какво е натрупал в него, какво отбягва. Ребалансинг не се практикува на хора, ненавършили 21 години. Ребалансинг е подходящ за бременни жени.

История на Pебалансинг

През 40-те години на ХХ век Вилхелм Райх, ученик на Зигмунд Фройд, установил, че тялото и ума са неразделни. Когато в резултат на емоционална травма се блокира жизнената енергия, в тялото се заражда хронично мускулно напрежение. Чрез използване в работата си на допир, дишане, движение и словесна терапия, Райх търсел как да възстанови естествения поток на енергия у човек.

През 50-60-те години Ида Ролф създава уникална система за работа с тяло, позната като Ролфинг или Структурна интеграция. През 80-те години индийският мистик Ошо, съвместно с терапевти, работещи с тяло, основавайки се на ролфинг, създават Ошо ребалансинг.

Днес Ошо ребалансинг е запазена марка и остава единствената работа с тяло, пряко повлияна от Ошо.