Медитация е нещо почти невъзможно

 • за обяснение с думи, защото не произтича от ума,
 • за показване или правене с тялото, защото не произтича от тялото,
 • за чувстване, защото не произтича от емоциите.

Медитацията идва от място, което е над ума, тялото, емоциите. Тя ги обединява, без да се въвлича в тях. Тя е СЪСТОЯНИЕ. Състояние на:

 • свързаност със себе си – състояние в което човек усеща, преживява наблюдава своята цялостност без да се въвлича, без да съди или издига в култ. Тогава – Неща са.
 • бъдене – бъденето е обратното на правенето. То е да преживяваш себе си, такъв какъвто си. Бъденето не е голяма ценност в нашето общество, което е ориентирано към постигане на цели, трупане на материални блага, пари, власт.
 • наблюдение – в медитация човек има голяма яснота и наблюдава безпристрастно, случващото се с него. Наблюдава без да прави наблюдението. То се с случва.
 • живот – медитацията е състояние на свързаност с Живота. Тя не е хипноза, заспиване, отнасяне, витаене из облаците или други светове. В нея има жизненост, която не е активна, не е видима и не е свързана с движение, смях, изразяване.
 • присъствие – тя е чисто присъствие, бъдене.
 • неутралност – също позната, като баланс, равновесие, хармония, безкрайност, вечност. В нея липсва съдене, сравняване, взимане на страна, въвличане, страдание.
 • яснота – човек вижда ясно повече от видимото за очите, отворен е за прозрения.

Медитацията се СЛУЧВА. Тя не се прави. Тя не е техника. Тя навлиза, когато човек пусне контрола, подобно на заспиването. Заспиването не е нещо, което човек може да направи. Ако се застави да го прави, то има обратен ефектен. Заспиването е нещо, което човек може да ПОЗВОЛИ, да ПОКАНИ, като си направи удобно място, пространство – легло, чисти чаршафи, възглавница, свободни дрехи, защитена среда, тишина, тъмнина, чист въздух, подходяща температура… Ако човек не може да заспи естествено, то може да ползва някаква ТЕХНИКА да му помогне да изпадне в сън – да брои овце, да вземе душ, да си пусне лека музика, да изпие чаша топла вода, да гушне възглавница… Това са техники. Те не са заспиването. По същия начин съществуват множество техники, които да отведат до изпадането в медитация. Често тези техники са наричани Медитации. Всъщност почти винаги, когато човек чуе думата Медитация, става въпрос за техники за медитиране.

Метафора

Една метафора за медитацията е като да летиш със самолет – наблюдаваш градовете, селата от горе. Всичко изглежда спокойно – не се виждат кавгите между хората, техните страдания, сравнения кой е по-добър, по-обичан. Човек гледа неутрално, без да се въвлича в историите. Седи си на стола, почти не помръдва, но има живот в него. Не е заспал, не мисли за договорите, колата, жената. От това място той има способността да погледне цялата картина от горе, без да трябва да взима решение какво да прави. Просто наблюдава. Когато е от горе човек не може да действа, да строи сгради, да помирява хора. Но там може да получи прозрение, какво да прави, когато кацне. За разлика от летенето в медитация човек гледа навътре по подобен начин, но без да прави гледането.

Защо е необходимо да се медитира?

Медитацията е необходима на всеки, желаещ да отиде отвъд ограниченията на ума, отвъд вътрешните конфликти на ума. Тя е лукс. Странен лукс, защото е на разположение на всеки във всеки един момент при това безплатно. Платена може да бъде техниката за медитиране, средата за медитиране, но не и самата медитация.

Как да си помогна да изпадна в медитация?

Има две неща, които помагат силно за изпадане в медитация:

 • техниките за медитация – повече информация в активни медитации;
 • терапията (себеопознаването) – то разчиства тревожността на ума, успокоява го, за да може умът да допусне медитацията да се случи. Ако има опасност, човек трябва да действа, да се спасява. Тогава умът се активира за да намери решение, изход. Това не е момент за медитиране. Често обаче се случва опасността да е преминала и човек да е останал тревожен. Това състояние се нарича травма. Такова състояние не може да позволи изпадане в медитация. За тези случаи е необходима терапия.