Първа фаза

Седейки удобно, гледайте в някой или в нещо – стена, цвете, предмет, дърво. Помнете, че Вие гледате през вашите очи, а те са просто прозорци. Вие сте този отвътре, който гледа през тях. Фокусът на вниманието е зад очите.

Втора фаза

Затворете очи. Слушайте музиката, помнейки че вашите уши са просто приемници. Звукът пътува в концентрични кръгове към всеки един от нас. Вие сте винаги в центъра на звука. Слушайте звука от вашия тих център.

Трета фаза

Оставайки със затворени очи, докоснете някоя повърхност или предмет. Докато докосвате, усещайте чрез ръцете си и помнете този, който е скрит отзад, този който усеща. Бъдете чувствителни. Чувствайте различните материи и повърхности, и помнете, че всички ваши сетива са само врати, приемателни станции, инструменти, рецептори. Вие сте този отвътре.

Четвърта фаза

Със затворени очи легнете на земята и останете тихи и неподвижни.