Едно сляпо момиче просило на улицата с лист хартия и надпис на него: “Сляпа съм. Помогнете!”. Минавали хора. От време на време пускали по някоя монета. Един мъж се приближил, взел листа, написал нещо и му го върнал. Хората започнали да оставят много повече пари. В края на деня момичето познало същия мъж по стъпките. Попитала го какво е написал. Той отвърнал: “Какъв красив ден е днес! Хора, вижте го!”