Тема за лична работа е нещо което мъчи, тормози, често или ежедневно, нещо в което човек е зациклил и то не му доставя удоволствие, а няма сили да излезе от него, нещо по отношение на което, човек търси промяна. Всяка себеопознавателна работа, без значение дали е индивидуална или групова, може да има тема. Казано с други думи – всеки проблем може да бъде осветен от силата на човешкото съзнание. Колкото по-ясно е формулирана една тема, толкова по-вероятно е нуждата от нея да изчезне, а с това проблемът да се стопи.

Разнообразието от методи за себеопознаване е голямо. За някои теми един метод е по-подходящ, а за други – друг. Понякога човек има яснота с кой метод по коя тема иска да работи, а понякога яснотата за едното или и двете липсва. Тогава човек може да се довери на терапевта си, да потърси подкрепа от него, така че да може да му олекне.