Раждането е процес, който се случва на няколко нива едновременно – физическо, духовно, емоционално. То е много интимен процес в който няма връщане назад. Процес в който има много възможности за травмиране на различните нива. Преобладаващо процесът се случва в болница, така че докторите да се погрижат за физическото травмиране. И също толкова преобладаващо емоционалното травмиране остава незабелязано и неизлекувано. Следват напрегнати, заети и радостни месеци, че и години, докато бебето се развива в които майката трудно може да си позволи лукса, да обърне внимание на емоционалните рани. За тези рани много рядко се говори. А те могат да имат завидна сила и да управляват живота на майката подсъзнателно.

Семинарът

Този семинар е възможност да поговорим за емоционалната страна на раждането. Да изследваме как родилката е преживяла раждането чрез емоциите си. За да можем да разберем дали нещо ги е наранило. Да погледнем към тези рани и да видим от какво имат нужда те, за да могат заздравеят. Няма да има теория, а ще има възможност са себеизследване и емоционално лекуване.