Когато човек е погален, той изпитва наслада. Когато кожата е наранена, погалването от наслада се превръща в болка. Когато раните са много, общуването се превръща в кошмар, човек се изолира. Често раните са толкова болезнени, че за да оцелее, човек престава да ги усеща, започва да се преструва, че те не съществуват. Целта на семинара е човек да открие раните си и да им даде възможност да зараснат, така че болката от интимността да се превърне в наслада.

Всеки човешки живот започва в интимност. Отнемат месеци на изключителна близост, безусловна интимност за да бъде изграден шедьовърът, наречен човешко тяло. В този период, тялото е толкова уязвимо, че има нужда да бъде пазено в най-нежната и защитена част на твореца – женската утроба. Всеки човек познава интимността поне подсъзнателно. Латинската дума “интимус” се превежда с най-дълбок, вътрешен, изключително близък. Интимността е най-висшата форма на общуване. Човешката същност копнее за такова общуване. Интимността поражда творчество.

За да има интимност е необходимо доверие. Доверието, което все по-често отсъства от съвременния живот. Отсъствие, водещо до погрешно разбиране на интимността, до липсата на индивидуалност. Природата не познава копия. В нея всичко е уникално. Едно дърво има стотици листа, но всяко от тях е уникално, всяко дърво е уникално, всяко цвете е уникално. Далеч не е така в света на хората. Къде остана забравена интимността?

Все по-често под интимен се разбира сексуален. Сексът е само едно от израженията на интимността. От начин за интимно общуване, сексът се превръща в място за битки. Битки, водещи до дълбоки рани. Рани, отчуждаващи хората, водещи до голямо напрежение в общуването. Партньорите с които човек общува най-интимно днес често са телефонът и компютърът.

Семинарът

Усещане за интимност е практически семинар за завръщане към интимността, както с околните, така и със себе си. Практически означава – семинар в който преобладават практическите упражнения за себеопознаване, така че всеки да може да намери своята истина.

В семинарът няма да има секс. Ще има защитена среда, позволяваща на всеки участник да покаже себе си, своята същност, способността си да твори и да общува, да се доверява, да се показва. Ще има медитации, движение /танци/, споделяне, упражнения. Целта на семинара е човек да се отпусне в тялото си, да му се доверява повече и да го слуша повече, да се завърне към чувствата си, към способността си да бъде интимен, което носи лекота в живота и възможност да бъдеш себе си.

За кого е подходящ

Семинарът е подходящ за всеки човек желаещ да задълбочи връзката с околните, със себе си. Да изпитва наслада от това да общува. За всеки човек страдащ от самота, от липса на разбиране, доверие, нападнат от апатия, потопен в сивотата на ежедневието. Всеки човек, който иска да превърне живота си в сочно изживяване. За всеки на когото му омръзнало общуването да е борба и манипулация. Всеки желаещ да се завърне към творчеството си, към собствената си уникалност, към мястото си във Вселената. За всеки родител, желаещ да възпита усещане за интимност в децата си и развие усещане как да бъде интимен с тях.

За кого не е подходящ

Хора желаещи да обогатят познанията си в секса, като добавят нови пози, подобни на тези от Кама Сутра. Хора, които са напълно доволни от живота си и не търсят никаква промяна. Които смятат, че са открили всичко и вече няма какво да научат повече. За хора, очакващи готови универсални рецепти какво означава да усещаш, какво е да бъдеш интимен, какъв трябва да бъдеш. За хора, които нямат желание да осъзнават какво се случва. За хора ненавършили 21 годишна възраст.