Невена

Невена

Обърнах се към Димо по съвета на близка приятелка. Бях прочела материалите в неговата Интернет страница и отидох, водена не само от нужда за помощ, но и от любопитство как такъв млад човек ще може да ми помогне.

След задъхания ми разказ какви са проблемите ми – най-вече в семейството ми и че не зная как да се справя с тях – Димо ми предложи метод, който бих описала като психотерапия с влизане в роли. Първоначалната ми изненада, че той ще влезе в ролята на баща ми, много скоро се превърна в изумление и увереност, че той е успял да открие дълбоко заровен в подсъзнанието ми и съответно неосъзнаван психологически проблем. Оказа се, че моят покоен баща, който винаги е бил за мен образец на благородство, отговорност и почтеност, е прехвърлил и върху мен изградения у самия него модел на свръх взискателност към себе си и всички останали – свръх взискателност, която няма насищане и не познава поощрение за постигнатото. Отначало не ми беше лесно да разговарям с въображаемия образ на татко и даже да вляза в неговата роля, обръщайки се към неговата дъщеря. Но с всяка реплика между него и мен усещах, че ми става по-лесно и че с помощта на Димо съм прозряла нещо изключително важно за самата мен – това, че досега неосъзнато съм живяла в един модел на приемане на липсата на лична свобода, модел на свръх критичност и неудовлетворение от себе си въпреки доброто мнение на приятелите и колегите. Разбрах и, че съм прехвърлила този модел и върху сина си и това ми обясни много неща в нашите отношения.

Този процес на осъзнаване и внимание към сигналите на моето тяло-душа продължава да работи и вече ми е по-лесно в отношенията със сина ми и по-леко приемам себе си – без натоварваща самокритичност и с удовлетворение от постигнатото до тук.

Мен, като научен работник в областта на английското езикознание, ме изпълни с възхищение още един аспект от таланта на Димо – че стига толкова бързо и точно до дълбоко скритите проблеми. Само от отделни елементи в моя разказ и моите реакции той успя да сглоби цялостна картина на централния ми проблем и да ми покаже как той се проявява в мисленето ми и в цялостното ми поведение. Дълбок поклон, Димо, пред това, че си намерил своето призвание, че влагаш невероятния си талант в благородното дело да помагаш на всички, докоснали се до магията на твоето лечение! Бъди жив и здрав!