Руми

Руми

Това което се случи на групата Усещане за храна, надмина очакванията ми и вече никога няма съм предишната Руми. Прекрасно беше да сме заедно в този толкова дълбок процес на трансформация. Благодаря на Димо и Боги за прекрасния начин по който ни водеха и подкрепяха през целия ни път да опознаем, разберем и почувстваме себе си.