Зара

Зара

Димо, ти не знам каква врата отвори за мен, но зад нея е света.