1. Вървя по улицата. На тротоара има дълбока дупка. Падам в нея. Загубен съм. Нямам надежда. Друг е виновен. Нужна ми е вечността, за да намеря изход.

2. Вървя по същата улица. На тротоара има дълбока дупка. Правя се, че не я виждам. Падам в нея. Не мога да повярвам, че съм на същото място. Друг е виновен. Трябва ми много време, за да намеря изход.

3. Вървя по същата улица. На тротоара има дълбока дупка. Виждам я. Падам в нея. Знам къде съм. Вината е моя. Измъквам се незабавно.

4. Вървя по същата улица. На тротоара има дълбока дупка. Заобикалям я.

5. Вървя по друга улица.