×
начало Димо запази час отзиви кошче за емоции абонамент речник публикации приятели активни медитации
D

Етика

Една тема, която често остава скрита и за която не се говори – Етика. Къде защото се смята за остаряла, къде защото е толкова болезнена, че човек я слага в мазето. Това са норми, целящи съжителство, сплотяване, преодоляване на различия и агресия. Норми, изискващи взаимно прилагане. С радост споделям своето виждане по въпроса и се ангажирам с него в работата си.

Достойнство

Уважение на достойнството, така че човек да си тръгне с не по-малко достойнство от колкото е дошъл.

Конфиденциалност

Ангажиране за неразказване преживяванията на другите. Всеки е свободен да разказва за своите преживявания и прозрения с когото и до където иска.

Време и място

Зачитане обявените време и място за среща, уважавайки времето на другите, идвайки навреме. Ако има промяна в уговорката, тя бива оповестявана, по начин, че всички заинтересовани да разберат. Закъснението е за сметка на закъсняващия.

Дискриминация

Зачитане и приемане на сексуални, полови, политически, културни, расови и религиозни различия.

Уважение

Уважение към преживяванията, възгледите и личното пространство на другите, а също и на своите.

Лична отговорност

Всеки сам преценява своите лични граници и поема отговорност за своите решения и действия.

Интимност и секс

Себеопознавателната работа е предпоставка за злоупотреба с власт, възползване от момент на слабост, проектиране (виждане на човек в друга светлина – например, като баща). От тази позиция е много опасно да се влиза в интимни отношения и особено секс. Съществуват различни норми, целящи предпазване от допълнителна болка. Аз приемам срок от поне 3 месеца на въздържание от интимност и секс, считано от последната съвместна работа.

Ненасилие

Всеки се ангажира да не наранява себе си, другите и пространството, както на физическо ниво, така и на емоционално.

Заплащане

Клиентът не заплаща за изживяванията си и прозренията си, а за отделеното време и пространство, за това че е поведен, предразположен, поканен.

Процес

Себеопознаването е процес, който често продължава извън среща. Възможно е да премине и през неприятно обостряне на симптомите или поява на нови. Най-естественото е в такава ситуация клиентът първо да потърси помощ от терапевта си, защото той познава най-добре процесът му.  Премълчаването или обвиняването не помагат.

Бостънска Организация по спирането на злоупотреби в терапията («BASTA!») публикува Списък на признаците, които сочат, че това вече не е психотерапия. Един материал с който всеки уважаващ достойнството си човек, трябва да се запознае.

D