×
начало отзиви обратна връзка активни медитации абонамент речник публикации приятели отдалечена сесия

Активни медитации

Това са медитации, включващи движение, създадени от Ошо, да подпомагат всеки желаещ да навлезе дълбоко в себе си.

ната
радж

дина
мична

сетива

кунда
лини