×
начало Димо запази час отзиви обратна връзка активни медитации абонамент речник публикации приятели отдалечена сесия

Активни медитации

Това са медитации, включващи движение, създадени от Ошо, да подпомагат всеки желаещ да навлезе дълбоко в себе си.

дина
мична

ната
радж

сетива

дева
вани

суфи
дишане

кунда
лини