×
начало Димо запази час отзиви кошче за емоции абонамент речник публикации приятели активни медитации
D

Активни медитации

Това са медитации, включващи движение, създадени от Ошо, да подпомагат всеки желаещ да навлезе дълбоко в себе си.

дева
вани

сетива

дина
мична

кунда
лини

ната
радж

суфи
дишане

D