×
начало Димо запази час отзиви обратна връзка активни медитации абонамент речник публикации приятели отдалечена сесия

Личен опит

Човек отишъл при учител да го пита как да спре да яде захар. Учителят му казал да дойде след две седмици. Минали двете седмици и човекът отново отишъл при учителя със същият въпрос. Учителят ясно и кратко му отговорил: