×
начало Димо запази час отзиви кошче за емоции абонамент речник публикации приятели активни медитации
D

Медитация

Медитация е нещо невъзможно за обяснение с думи или показване. Тя е мета позиция от която човек наблюдава себе си, без да се преживява. Тя е състояние на бъдене, без правене.

Медитацията се СЛУЧВА, когато човек я позволи, подобно на заспиването. То не е нещо, което човек може да направи, принуди. То е нещо, което човек може да ПОЗВОЛИ, да ПОКАНИ, като си направи удобно място, пространство – легло, тишина, чист въздух… Ако човек не може да заспи естествено, то може да ползва някаква ТЕХНИКА да му помогне да изпадне в сън – да вземе душ, да си пусне лека музика, да гушне възглавница… Това са техники. Те не са заспиването. По същия начин съществуват множество техники, които да отведат до изпадането в медитация. Почти винаги, когато човек чуе думата Медитация, става въпрос за техника за медитиране.

Защо е необходимо да се медитира?

Медитацията е необходима на всеки, желаещ да отиде отвъд ограниченията на ума, отвъд вътрешните конфликти. Тя е лукс, който е безплатен и винаги на разположение. Платена може да бъде техниката за медитиране, средата за медитиране, но не и самата медитация. Лукс, защото много малко хора я живеят.

Какво помага за изпадна в медитация?

Има две неща:

Терапията разчиства тревожността на ума и напреженията в тялото за да може умът да допусне медитацията да се случи. Ако има опасност, умът се активира да намери решение. Това не е момент за медитиране, а за действие – за спасяване. Често се случва опасността да е преминала, а усещането за нея да е останало. Това състояние се нарича травма. Такова състояние не може да позволи изпадане в медитация. За тези случаи е необходима терапия, която да излекува травмата.

Активна медитация

Това са група техники в които има физическа активност, като помощ за изпадане в медитация. Това може да бъде танцуване, подскачане, издаване на звуци, тръскане, изразяване, въртене, интензивно или специфично дишане…

Ошо има особена заслуга за популяризирането на активните медитации в западното общество. Основавайки се на будистки техники, той доразработва, комбинира и създава няколко Активни медитации. За всяка от тях има много ясно описание на отделните ѝ части и специално създадена музика от музикантите на Ошо под негови напътствия. Той казва, че медитациите му са построени с научна прецизност, че нищо в тях не е случайно и че трябва да се правят в оригинал, без промени от началото да края.

Ошо за медитацията

“Когато не правиш нищо. Съвсем нищо, изобщо – физически, умствено… на всички нива. Когато всички дейности са спрели, а ти просто си. Само да бъдеш. Това е медитация. Не можеш да го направиш, не можеш да го практикуваш. Ти трябва само да го разбереш. И всеки път, когато намериш време, само за да бъдеш… и да пуснеш цялото правене. Мисленето също е правене. Концентрирането също е правене. Съзерцаването също е правене. Дори и за един миг, ако не правиш нищо, а си просто в центъра си, напълно отпуснат… това е медитация.

Веднъж усетил това, ти можеш да останеш в това състояние колкото искаш. Ти можеш да останеш в това състояние 24 часа. Веднъж осъзнал начинът по който, съществото може да остане необезпокоено, тогава бавно можеш да започнеш да правиш неща, продължавайки да осъзнаваш, че съществото е необезпокоено. Това е втората част от медитацията.

Първо научи как просто да бъдеш и после се научи как да правиш прости неща – да чистиш пода, да взимаш душ – но да държиш себе си центриран. Тогава ще можеш да правиш сложни неща… Например, аз говоря с вас, но моята медитация не е нарушена. Аз мога да продължавам да говоря, но в моя център няма дори вълничка. Има само тишина… Пълна тишина.

Медитацията не е против действието. Не е че трябва да избягаш от живота. Тя просто учи на нов вид живот. Така че да бъдеш в центъра на циклона. Животът ти тече и тече по-интензивно… с повече радост, с повече яснота, повече визия, повече творчество и в същото време ти си отгоре, само наблюдателят от хълма. Просто виждащ всичко, което се случва около теб. Ти не си правещият. Ти си наблюдаващият. Това е цялата тайна на медитацията. Че ти се превръщаш в наблюдателя. Продължаваш да си вършиш нещата, няма проблем – да цепиш дърва, да вадиш вода от кладенеца. Ти можеш да правиш всички малки неща. Само едно нещо не е позволено и то е да не загубиш центрирането си. Тази осъзнатост, наблюдателност трябва да остане абсолютно незаоблачена, непритеснена. Медитация е много просто явление.

Медитацията е единственият начин да преминеш отвъд себе си. Единственият начин да трансцендираш себе си. А какво е медитация? Тя не означава да медитираш върху нещо. Английската дума обърква. На английски няма дума, достатъчно образована, да преведе думата на Буда – „сама-сати“. Преведена е като „медитация“, като „правилно умуване“, като „осъзнатост“, като „съзнатост“, като „будност“, като „наблюдателност“, като „свидетелстване“. Но всъщност няма нито една дума, която притежава качеството на „сама-сати“. „Сама-сати“ означава: Съзнанието Е, но без каквото и да е съдържание. Няма мисъл, няма желание.”

D