Тялото и душата са истинските неща в нас. Между тях са чувствата, умът, егото – всички те са преходни.

Разгледани на по-дълбоко ниво, тялото и душата се сливат в едно. Тяло е външната страна на душата, а душата е вътрешната страна на тялото. Каквото и да се случва с душата, то се отразява върху тялото, както и обратното. Ако се появи алкохол в тялото, психиката се променя, ако се появи сексуално усещане – тялото реагира.

[по думи на Ошо]