Вътрешен мир е състояние на хармония със себе си. Някои признаци и симптоми на вътрешния мир са:

  • Тенденция да се мисли и действа спонтанно, а не на базата на страхове, основани на предишен опит.
  • Непогрешима способност човек да се наслаждава на всеки един момент.
  • Загуба на интерес да се преценяват и осъждат другите хора.
  • Загуба на интерес да се интерпретират действията на другите.
  • Загуба на интерес към конфликта.
  • Загуба на способността човек да се тормози.
  • Чести, всепоглъщащи епизоди на вникване.
  • Чувства на удовлетворение заради свързаността с другите хора и природата.
  • Чести атаки на усмихване.
  • Увеличена податливост на любовта, предложена от другите, както и неконтролируем подтик тя да се разширява.