×
начало Димо запази час отзиви обратна връзка активни медитации абонамент речник публикации приятели отдалечена сесия

завист

Завистта е отказът човек да приеме доброто у другите. Ако човек приеме доброто, завистта се превръща във Вдъхновение.

по думи на Руми