×
начало Димо запази час отзиви кошче за емоции абонамент речник публикации приятели активни медитации
D

Взаимоотношения родители-деца

Възпитанието е една задача, отличаваща се с голяма отговорност и много неизвестни, която често трябва да се решава спешно в крачка. Задача за чието решение няма универсално упътване и която често опъва личните трудности и ограничение на родителите. Този семинар е една възможност за практическо вглеждане, какво означава да възпитаваш, как се приема това от децата, какви лични трудности се активират в процеса.

D