×
начало Димо запази час отзиви обратна връзка кошче за емоции абонамент речник публикации приятели отдалечена сесия

Частна семейна констелация

Констелация означава взаимно положение, съзвездие. Семейни констелации са метод, които разглеждат даден проблем на човек не само като негов, а и като на околните му – “съзвездието” от най-близки хора в частност – семейството. Както това на произхода (родители, баби и дядовци…), така и личното (съпруг/а, деца…), а също и други съзвездия, като например работна среда (колеги, началник, клиенти…). Работи се с представители за членовете на констелацията, което означава, че не е необходимо да присъстват физически. Представителите показват взаимоотношенията в семейството, както и движенията вътре в него, особено скритите от нормите на възпитанието и обществото, което внася яснота, която внася разбиране, водещо до повече приемане и от там олекване на напреженията и осъзнатост.

Семейните констелации се базират на разбирането, че ние сме свързани в системи (констелации) и другите членове на системата ни влияят. Например – човек може да е алкохолик, защото дядо му загубил близък приятел на фронта и не могъл да преживее мъката. Непреживяната мъката остава в семейната система докато някой от следващите поколения не я изживее.

Семейните констелации са групова работа при която без значение, че се разглежда положението на един човек – клиентът, участници биват докоснати в по-голяма или по-малка степен и получават яснота за собственото си положение, макар това уж да е чужда работа. Работа започва от конкретна тема, преминава през търсене причините за нея, следвайки нейния път назад към корена ѝ. А корените винаги са към момента, когато любовта е била прекършена, така че нейният поток е спрял и тя вече не подхранва, не изпълва. В този смисъл темата на една констелация не е най-важното. Най-важното е възстановяването на потока на любовта.

Констелациите са много популярни в днешно време. По този повод много хора ги водят по доста различаващи се начини, най-общо разделени в две школи – немски и френска. В оригинала си са екзотеричен подход – човек се вглежда на вън, към членовете на семейството, което му дава разбиране какво се случва с вътрешния му свят, тъй като двата свята – вътрешен и външен взаимно се отразяват. Каквото се случва с външния, то намира проявление във вътрешния и обратното. При езотеричният подход вглеждането е навътре.

Много полезно за всеки човек и особено за желаещите да си направят констелация, е да се опитат да съберат информация за “травмиращи събития” в собственото си семейство, както и тези на дядовци и баби, техните родители, а понякога дори и по-назад в поколенията. Източник на такава информация редом с родителите, често са лели, чичовци, семейни приятели, съседи. Понякога те по-могат да разказват за болезнените моменти от историята на семейството.

Травмиращи събития са:

История на Семейните констелации

За бащата на Семейните констелации се счита Берт Хелингер. Немски мисионер, изпратен да облагородява африканското племе Зулу, като ги учи на християнство. Живеейки с тях той видял, че когато член на племето има проблем, те не го наказват, а се събират всички заедно и търсят как останалите от племето са му повлияли, да стигне до проблема. Хелингер донася този подход в Европа и го доразработва, използвайки идеите от Фамилната терапия.

Хелингер е един изключителен човек с много пряма работа до противоречива. Човек, който заслужава да се познава, да се чете, да се преживява, дори на моменти да е твърде болезнен. Човек, който създава Асоциацията на Семейните констелации, която след време го изключва като член, защото той не спира да се развива и това, което вече прави не е точно Семейни констелации. Той го нарича Движение на духа.

Есенцията от многогодишния му опит на работа с хора е събран в тези 10 фрази на Берт Хелингер, показателни за неговата болезнена прямота, често предизвикваща съпротиви.

Хелингер не е единственият баща на метода. Идрис Лаор е основател на френската школа. Изключителна личност, прекарал дълги години в дервишки манастир, взаимствал от тяхната древна практика „Нощи на помирение с предците”, създава свой метод, който донася в Европа и нарича „Еуфорични Репрезентации”. Това понятие днес се използва, като синоним на Семейните констелации.

Семейните констелации нямат пряка връзка с Ошо. Докато той е бил жив, методът не е стигнал до него. Има много хора, вдъхновени от Ошо, които използват метода, като го допълват с идеите на Ошо – основно медитация и осъзнатост. Един от видните сред тях е Свагито – немски психолог, изоставил изцяло класическата психология. Също забележителна личност с подобаващ подход на работа, дори на моменти противоречиви.

Международна асоциация за Системни констелации

С нарастването популярността на констелациите са появява Международната асоциацията, чиято цел е да приветства цялото разнообразие на работата на Системните констелации. Впечатляващо е разнообразието на подходи, наречени Констелации, които Асоциацията подкрепя. Повече за нея и работата и може да се прочета на страницата ѝ.

Подходът на Димо

Димо се е учил и продължава да се учи основно от Свагито. Също малко и от Хелингер. В своя подход той ползва както класическия немски подход, така и свой собствен, ориентиран повече към вътрешното преживяване на взаимоотношенията с околните, което нарича “Работа с представители”.