×
начало Димо запази час отзиви кошче за емоции абонамент речник публикации приятели активни медитации
D

Генетичните ключове през призмата на Работа с представители (констелации)

Генетичните ключове са система, подобна на Астрологията, която изхождайки от датата и мястото на раждане, изготвя Хологенетичнен профил (карта). Профилът показва висшата цел и помага за откриването на вътрешната красота и дарби. Профилът разкрива 11 сфери от живота и във всяка една сфера може да се видят трите и аспекта:

Работата с представители (констелации) дава възможност на всеки конкретен човек да преживее тези три аспекта, да разбере с какво от тях се бори и с какво е в хармония – не само на теория, а по един чисто практически начин. Често при такава работа се засягат и изплуват дълбоки емоции и скрити модели на поведение, вярвания, които към настоящия момент са само пречка по пътя на проявяването на най-висшия ни потенциал. Тяхното преживяване и осъзнаване разчиства пътя по цялата му ширина за да може човек да заживее жизнената си мисия.

Водещи

Елица и Димо – един съвместен проект на Генетични ключове България и Себеопознаване с Димо

Какво е необходимо

За участие е необходимо да оставите дата, час и място на раждане, за да ви бъде изготвена Хологенетична карта.

D