×
начало Димо запази час отзиви кошче за емоции абонамент речник публикации приятели активни медитации
D

Тантра, Терапия, Медитация

Тантра е преживяването в настоящия момент.

Терапия е лекуване на раните от миналото.

Медитация е себенаблюдение, без въвличане.

Границата между Тантра и Терапия е размита. Има област в която двете се припокриват и голяма част в която двете са много различни. В медитация няма преживяване, а наблюдаване. Преживяването е в Тантра и в Терапия.

Метафора

Вследствие на инциденти колата може да се окаже с вдигната ръчна спирачка и камъни пред колелата за обездвижване. Това е за предпазване от допълнително увреждане. Терапиите се занимават с откриване на вдигнатите ръчни спирачки в миналото и тяхното пускане и разчистване на пътя, отстраняване на повреди. Ако всичко е разчистено, това не означава, че колата ще тръгне. Трябва ѝ газ и умения на шофьора. С това се занимава Тантра. Тя внася жизненост и осъзнатост. Медитацията внася луксът на трезвото присъствие в колата.

D